Privacyverklaring

Privacyverklaring Speurhondenschool Achterhoek

Speurhondenschool Achterhoek, gevestigd aan de Oude Eibergseweg 14, 7161RN Neede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Speurhondenschool Achterhoek
Joyce van Oudheusden – de Zwart
Oude Eibergseweg 14
7161RN Neede
06-17816640
info@speurhondenschoolachterhoek.nl
KVK: 55252257
BTW: NL196605465B01

Joyce van Oudheusden gaat over de gegevensbescherming van Speurhondenschool Achterhoek. Zij is te bereiken via info@speurhondenschoolachterhoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Speurhondenschool Achterhoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, via social media.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en type apparaat (zoals bijvoorbeeld smartphone of pc)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speurhondenschoolachterhoek.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Speurhondenschool Achterhoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Inschrijving voor een cursus, workshop, lezing of andere activiteit
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het aanleggen van een dossier m.b.t. tot je cursus
 • Indien wij hiertoe wettelijke verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming:

Speurhondenschool Achterhoek neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speurhondenschool Achterhoek) tussen zit. Speurhondenschool Achterhoek gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Statcounter , om te zien hoe vaak de website wordt bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Speurhondenschool Achterhoek bewaart je persoonsgegevens op een veilige wijze, en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoongegevens:

 • Personalia: Maximaal 7 jaar, reden: Belastingdienst
 • Adres: Maximaal 7 jaar, reden: Belastingdienst
 • Inschrijfgegevens voor cursussen: Worden uiterlijk 1 maand na het afmelden van de cursus verwijderd
 • Inschrijfgegevens voor workshops, lezing of activiteiten: Worden uiterlijk 1 maand na de workshop, lezing of activiteit verwijderd.
 • E-mail adres voor de nieuwsbrief: Tot je jezelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die je van ons ontvangt bevindt zich een link om jezelf af te melden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Speurhondenschool Achterhoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Speurhondenschool Achterhoek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speurhondenschool Achterhoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@speurhondenschoolachterhoek.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Speurhondenschool Achterhoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Speurhondenschool Achterhoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joyce van Oudheusden, via info@speurhondenschoolachterhoek.nl of 06-17816640.